Östgöta Maskinservice AB

Vi erbjuder: dieselmotorfiltrering.

I dessa tider när många företag har en tuff budget, upplever vi trots allt att många kunder inser möjligheten
med dagens moderna högteknologiska filtrering . Att filtren verkligen förlänger livslängden på maskinerna .
Det förbättrar den ekonomiska kalkylen i förlängningen avsevärt ,bara det att slippa stillestånd !
Dessutom hjälper ni miljön med minskade utsläpp
Vi hoppas att ni andra ,som inte upptäckt det än vill ge oss möjlighet att låta oss övertyga er
att det är en god långsiktig investering att satsa på kvalité filter